Činnost firmy

Od vzniku společnosti se specializujeme na rostlinnou výrobu. Převládají obiloviny a kukuřice na zrno. V roce 2007 a 2008 jsme pěstovali i řepku ozimou, kterou však v roce 2009 nahradilo triticale ozimé. V roce 2015 se v osevním plánu opět objevila řepka ozimá.

V současné době naše rozložení produkce pro hospodářský rok 2017/2018 vypadá následovně:

  • kukuřice na zrno 
  • pšenice ozimá 
  • pšenice jarní 
  • řepka ozimá 

Obhospodařujeme i 92,74 ha trvale travnatých porostů. Některé z těchto luk jsou hnízdištěm bahňáka.